İngilizce Konuşan Ülkeler Hangileri?

0
19

İyi düzeyde İngilizce konuşarak; yeni insanlar, yeni kültürler ve belki de yeni kariyer olanakları yaratmak pek çoğumuzun hayalini kurduğumuz bir şey değil mi?  Tam  anlamıyla  evrensel  bir  dil  olan  İngilizceyi  öğrenmek,  bir  anlamda dünyayla  kucaklaşmak  anlamına  geliyor.  Çünkü  dünyada  İngilizce  konuşan ülke    sayısının    düşündüğümüzden    çok    daha    fazla    olduğundan    emin olabilirsiniz.

Bazı   ülkelerde   İngilizce   resmi   bir   dil  olarak   geçmese   bile   orada   yaşayan insanların  çoğunluğu  bu  dili  gündelik  yaşamlarında  konuşabiliyor.  Peki,  bu durumun  nedeni  ne  dersiniz?  Elbette  bizim  gibi  gelişmekte  olan  ülkelere kıyasla,  kendi  resmi  dilleri  olmasalar  bile  İngilizce  eğitimine  çok  daha  önem veriyor.

Bunun  yanında  ticari  faaliyetler  ya  da  eğitim  için  yurt  dışına  çıkıp  İngilizce bilen  diğer  insanlarla  doğrudan  iletişim  kurma  konusunda  bizden  çok  daha şanslı  olduklarını  biliyoruz.  Diğer  yandan  dünyada  konuşulan  bazı  dillerin İngilizce dil yapısına olan yapısal benzerliği de bu süreçleri kolaylaştırmakta.

Kültürel Etkileşim Dili Öğrenmeyi Hızlandırıyor

Türkiye’de ise çoğumuz temel eğitimden kalan İngilizce bilgilerimizin üzerine özel   derslerle,   kurslarla,   altyazılı   filmlerle,   İngilizce   öğrenme   oyunları   ve uygulamalarıyla bu yönümüzü geliştirmeye çalışıyoruz.  Oysa tüm bu çabalara rağmen  İngilizcenin  konuşulduğu  ülkelere  seyahat  etmek,  buralarda  bir  süre yaşamak, dile bakış açımızda müthiş değişimler yaratabiliyor. Zaten akademik araştırmalar da bunu doğrular nitelikte.

Örneğin   İngiltere,   Kanada,   Avustralya,   İskoçya,   Malta   gibi   yabancı   dil okullarının  yaygın  olduğu  ülkelerde,  öğrencilerin  özellikle  ailelerle  beraber yaşama   şansı   bulduğunu   görüyoruz.   Öğrenciler,   hem   dile   hem   de   farklı kültürlere çok daha kolay adapte olabiliyor. Hatta aile yanında kalan dil okulu öğrencilerinin  yurtlarda  kalan  öğrencilere  kıyasla  İngilizceyi  çok  daha  hızlı öğrenmeye  başladığı  bilinen  bir  gerçektir.  Kültürel  etkileşimler,  her  açıdan İngilizcenin hem daha doğru hem de hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlıyor.

Kültürel etkileşimlerin yabancı dil öğrenimine olan katkıları konusunda şu ana dek   sayısız   doktora   tezi   oluşturulmuştur.   Tüm   bunlardan   hareketle;   biz İngilizce öğrenmeye meraklı olan kişiler olarak, bu özel dilin günlük yaşamda konuşulduğu    ülkeleri    araştırma    ihtiyacı    hissederiz.    Kısa    bir    araştırma yapıldığında da dünyanın tüm bölgelerinde İngilizcenin birinci ya da ikinci dil olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu yazımızda kıtalar özelinde bu ülkelere göz atmaya  çalışacağız;  ancak  öncesinde  dilerseniz  İngilizcenin  neden  bu  kadar evrensel bir niteliğe sahip olduğunu anımsayalım.

İngilizce Tüm Dünyaya Nasıl Yayılmayı Başardı?

İngilizce şu anda dünyanın en popüler dili. Çince, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça   gibi   diller   iş   dünyasında   elbette   zaman   zaman   belli   yükselişler gösteriyor,  fakat  İngilizcenin tahtını  yıkmak  pek  mümkün  görünmüyor.  Peki, İngilizcenin bu denli tüm dünyaya yayılmasında hangi faktörler etkili oldu?

İlk olarak, Anglo-Sakson’ların Britanya bölgesine konuşlanması, İngilizce için bir    kırılma    noktasıdır.    Aynı    zamanda    İskandinavya    bölgesinden    gelen istilacılar,  gündelik  konuşmalara  bazı  yeni  sözcükler  eklemiştir.  Bu  da  dilin kabuk  değiştirmesinde  etkili  olmuştur.  İngilizce  aslında  Latince  ve  Fransızca bazı   sözcükleri   ödünç   almıştır.   Orta   Çağ   ile   beraber   İngilizce,   çok   daha standart bir kimliğe kavuştu. Londra’nın genişlemesi sayesinde farklı lehçeler yok olmaya başladı.

Britanya İmparatorluğu, dilin yayılmasında oldukça etkili olmuştur. Dünyanın farklı  noktalarında  istilaların  olması  ve  yeni  kolonilerin  kurulması,  bölgelere İngilizcenin  de  gitmesini  sağlamıştır.  Dünyada  400  milyona  yakın  insanın öncelikli   dili,   İngilizcedir.   Yaygınlık   açısından   Çince   ve   İspanyolca   ile kıyaslamak olasıdır. AB başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, bu dil üzerine temellenir.   Uluslararası sözleşmelerde de bunu görmek mümkündür.

Bu  anlamda  İngilizcenin  resmi  bir  çalışma  dili  olduğunu  söylemek  de  yanlış olmaz. Bazı meslek gruplarına İngilizce öğrenme şartı konulmuştur.

Dünyada İngilizce Konuşan Ülkelerin Sayısı

Aslından sanılanın aksine dünyada İngilizce konuşan ülkelerin sayısını net bir şekilde  belirtmek  zordur.  Burada  kriterlerin  ne  olduğuna  dair  sürdürülen tartışmalar, bir fikir birliği yaratamamıştır. Örneğin Sheffield Üniversitesi’nin çalışmasına  göre  dünyada  nüfusun  çoğunluğunun  bu  dili  konuştuğu  18  ülke söz konusu.

Bunlar  arasında  Bahamalar  ve  Kanada  gibi  uç  yerler  de  var.  Tabii  ki  kimi ülkelerde  de  İngilizce  resmi  dil  olarak  tayin  edilse  bile  günlük  yaşamda  halk başka bir dili tercih edebiliyor. O yüzden resmi dili ölçü almak tam anlamıyla güvenilir  bir  kriter  olmayabilir.  Şu  anda  50’den  daha  fazla  ülkenin  resmi  dili İngilizce olarak geçiyor.

Ayrıca   İngilizcenin   ikinci   dil   olarak   kabul   gördüğü   onlarca   ülkeden   söz edilebilir.   Biz  listemizi,  İngilizcenin  fiili  olarak  kendine  yer  bulduğu  ülkeleri tarayarak oluşturduk. Bu ülkelere kıtalar özelinde kısa kısa göz atabiliriz.

Amerika Kıtasında Hangi Ülkelerde İngilizce Konuşuluyor? Amerika  Birleşik  Devletleri  içinde  esasen  herhangi  bir  resmi  dil  söz  konusu değil.   Burada   nüfusun   önemli   bir   çoğunluğu   İngilizceyi   öncelikli   olarak konuşuyor. Hatta Amerikan İngilizcesi şeklinde yerleşik bir ifadeden söz etmek mümkündür.   Amerika   kıtasının    yüksek   nüfuslu   ülkelerinden    biri    olan Kanada’da da İngilizce Fransızca ön plana çıkar.

Nüfusun  önemli  bir  bölümü  en  az  iki  dile  hâkimdir.  Kanada,  dil  okulları konusunda   müthiş   bir   seçenektir.   Bunun   dışında   Karayipler   de   İngilizce konusunda    dikkat    çeke    ülkeler    arasındadır.    Diğer    bazı    ülkeleri    şöyle sıralayabiliriz:

 • Dominik
 • Belize
 • Bahamalar
 • Porto Riko
 • Jamaika
 • T.Tobago

Afrika Kıtasında Hangi Ülkelerde İngilizce Konuşuluyor?

Afrika  ülkeleri  dil  konusunda  çok  çeşitlilik  gösterir.  Mesela  Güney  Afrika’da toplamda 11  ayrı resmi dil bulunur. Buna  rağmen ülkenin resmi dili İngilizce olarak  geçer. Bu durum Kamerun için de  geçerlidir. Diğer ülkelerden  bazıları şu şekildedir:

 • Kenya
 • Gana
 • Nijerya
 • Uganda
 • Ruanda
 • Zimbabve

Avrupa Kıtasında Hangi Ülkelerde İngilizce Konuşuluyor? Avrupa,  tahmin  edileceği  üzere  İngilizcenin  merkezlerinden  biri  olarak  kabul edilir.   İngilizcenin   anavatanı   olan   İngiltere’yi   de   içinde   barındırmasından dolayı  yüksek  bir   etkileşimden  bahsedilebilir.  İngiltere   ile   beraber  Büyük Krallık’ı oluşturan Galler, İrlanda ve İskoçya’da resmi dil İngilizcedir.

Özel   okullarda,   kolejlerde,   devlet   okullarında,   üniversitelerde   her   daim İngilizce eğitimlere rastlamak olasıdır. Resmi anlamda İngilizce konuşan diğer Avrupa ülkelerine bakalım:

 • Malta
 • Cebelitarık
 • Man Adası
 • Jersey
 • Guernsey

Asya’da    ve    Afrika    Kıtasında    Hangi    Ülkelerde    İngilizce

Konuşuluyor?

Kültürel açıdan farklı bir noktada duran Asya kıtası, dil konusunda da pek çok opsiyona sahiptir. Bu bölgede resmi düzeyde İngilizce kullanımı diğer kıtalara göre çok yaygın olmasa da fiili anlamda İngilizceyi benimseyen ülkelerin sayısı az değildir. İngilizce konuşulan bazı ülkelere göz atalım:

 • Pakistan
 • Hindistan
 • Sri Lanka
 • İsrail
 • Singapur
 • Filipinler
 • Bangladeş
 •  Malezya

Okyanusya Kıtasında Hangi Ülkelerde İngilizce Konuşuluyor? Okyanusya dünyanın en az nüfuslu kıtası olarak dikkat çeker. Konum olarak da çok uzak olması nedeniyle bu kıtada yüksek bir ticari ya da kültürel etkileşim beklemek   normal   koşullarda   hatalı   olabilir.   Ancak   günümüzde   İngilizce etkisini böyle bir kıtada bile hissettirmeyi başarmıştır.

Avustralya  ve  Yeni  Zelanda,  kıtanın  öne  çıkan  ülkeleridir.  Her  iki  ülke  de  dil okulları konusunda marka olmayı başarmıştır.   Asli anlamda konuşulmasa da resmi dilin İngilizce olduğu pek çok ülke  vardır.  Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Guam
 • Fiji
 • Nauru
 • Papua Yeni Gine
 • Samoa
 • Solomon Adaları
 • Kuzey Mariana

Bu  içeriği  beğendiysen,  muhtemelen  konuşma  grupları  ve  yaratıcı  aktiviteleri ile İngilizce öğrenmeyi pratik ve eğlenceli  hale getiren  Meet2Talk  oluşumuna da bayılacaksınız!  Benzer  içeriklerle  daha  sık karşılaşmak  ve İngilizcede  vites artırmak için, haydi hemen  https://meet2talk.online/ platformuna dâhil ol!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here